Tema: budgetbeheer

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

IFRS 16

NIEUWE REGELS - LEASEOVEREENKOMSTEN GELIJKGESTEMD MET INVESTERINGEN

Vanaf 2016 betekenen de nieuwe IFRS-regels dat huurovereenkomsten dezelfde status zullen genieten als investeringen. Dit betekent dat toekomstige betaling schulden moeten worden geregistreerd als passiva op de balans en de gebruikswaarde worden opgenomen als activa. 

UITBESTEDING WINSTGEVENDER MAKEN

Alsmaar meer bedrijven concentreren zich op hun kernactiviteiten en besteden de rest uit. De explosieve groei in de B2B markt heeft geleid tot lopende contracten die ondertekend zijn door bedrijven op elk niveau, vanaf het hoogste tot het laagste niveau. 


ONZEKERE TIJDEN VOOR BEDRIJVEN - BEDRIJVEN MOETEN ZICH SCHRAP ZETTEN

Onzekere tijden in Noorwegen en in het buitenland betekenen dat veel bedrijven in concurrerende sectoren binnenkort aanzienlijk zullen moeten inkrimpen.